Ivana Valentová Kohoutová PRÁVNÍ SLUŽBY

Advokátní kancelář JUDr. Ivany Kohoutové Valentové poskytuje komplexní právní služby v širších oblastech práva, zejména pak práva občanského, obchodního a pracovního. Zvláštní specializací advokátní kanceláře je pak oblast práva rodinného. Právní služby jsou poskytovány fyzickým i právnickým osobám na vysoce profesionální úrovni s důrazem na lidský a individuální přístup ke každému klientovi. Maximální ochrana práv a chráněných zájmů klienta je samozřejmostí. Flexibilně je možné advokátní právní pomoc poskytnout v místě bydliště nebo v sídle klienta.

V oblasti rodinného práva se advokátní kancelář zaměřuje převážně na:

ODMĚNA:

Dle povahy poskytovaných právních služeb je možné sjednat odměnu po dohodě s klientem následujícím způsobem:

Hodinová odměna
Hodinová sazba se dle povahy věci pohybuje za každou započatou hodinu poskytnuté právní služby v rozmezí 2.000,- Kč až 3.000,- Kč. V odůvodněných případech je možné s ohledem na individuální situaci klienta poskytnout slevu.

Paušální odměna
Odměna je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupeni.

Odměna za úkon
Odměna za právní služby je určena počtem úkonů právní služby, které jsou při zastoupení učiněny. Odměna za takovýto jeden úkon právní služby je stanovena § 11 zák č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů advokátního tarifu

Podílová odměna
Odměna je zpravidla stanovena procentem dle výsledku sporu.

Při převzetí právního zastupování je s klientem sjednáváno složení zálohy na poskytnuté právní služby.

KONTAKT

Email: office@kohoutova-ak.cz
Tel.: +420 602 942 878
Vacínovská 7, 158 00 Praha 5

Advokátka je zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 09607.